Kushjemi ne

Artmotion është ofruesi më i madh i shërbimit të internetit dhe lider në tregun e telekomunikacionit.

Artmotion është themeluar në vitin 2003 dhe nga viti 2008 ka filluar me ofrimin e shërbimeve të Internetit në Kosovë, kurse nga vitit 2011 ofron edhe shërbime të televizionit kabllor.

Artmotion ka një ndër rrjetet më të avancuara në Kosovë, dhe ofron shërbime të internetit përmes fibrit optik, rrjetit koaksial dhe rrjetit mikrovalor në të gjithë territorin e Kosovës. Është një nga 4 operatorët e licensuar për nyje ndërkombëtare KOS-IX.

Poashtu Artmotion është i licensuar nga ARKEP dhe KPM për ofrimin e shërbimeve të Internetit, Kabllovikut dhe IPTV.

Artmotion në vitin 2018 ka filluar me operimin e platformës televizive vetanake dhe deri më tani posedon 14 kanale, me kontentin më atraktiv në treg, dhe bashkëpunon me kompanitë me renome si NBCuniversal, Sony, Paramout, ViaCom, Warner Bros etj.

Përse taZgjedhni ArtMotion

Artmotion në vitin 2018 ka filluar me operimin e platformës televizive vetanake dhe deri më tani posedon 14 kanale, me kontentin më konkurues ne treg, dhe bashkëpunon me kompanitë me renome si NBCuniversal, Sony, Paramout, ViaCom, Warner Bros etj.

SHPEJTËSI TJETËR NIVEL

Internet Stabil, Shpejt dhe Efikas pa ndërprerje, Artmotion ju ofron të gjitha në një tjetër nivel.

KYÇJA DHE DEPOZITA FALAS

Nëse kontrata është për 6 apo 12 muaj, klienti në këtë rast nuk ka nevoj të paguaj paisjet vetëm shërbimin dhe në momentin që ndërprehet kontrata paisjet janë pjese e Artmotion.

24 X 7 NË SHËRBIM

Ekipi i Artmotion është në dizpozicion për ti kryer shërbimet e ofruara për klientë, 24 / 7.