Ofertat për Biznese të Vogla dhe të Mesme

Art Motion ofron sherbime te internetit me shpejtesi  prej 10 mbps, 20 mbps deri ne 50 mbps. Wireless dhe modem falas per kontrata 1 vjeqare, gjithashtu edhe per Pako Duo.

Perkrahje teknike 24/7 ne nr 0800 20 600

Sherbimet per biznese te medha ofrohen perms pakove specifike sipas nevojave tuaja ku perfshijne sherbimet e internetit dhe televizionit.

Kontakto ne departamentin e biznesit per me shume informata 038 60 60 53 ose shitja@artmotion.net